Handwriting Policy

Handrwiting

 

Polisi20llawysgrifen

Handwriting

Screenshot 2019 07 07 At 164416

Llyfr Clapio Sillafau

Llyfr Clymu Rhannu

Llyfr Dilyn Y Tywydd

Llythrennau a synau- Recognising letters.

Steitl llythrennau a synau

 

Llythrennau a Synau Flash Cards

 Screenshot Cardiau ll a s

 

 

Llyfrau Darllen Cam 2/ Step 2 reading books. (Recorded vocabulary)

Llyfr macpt

Llyfr Pat

Llyfr dinol

Llyfr Mali

Llyfr bfhes

Llyfr Sam

Llyfr wrugj

Llyfr Wena

Llyfr Fflur

Llyfr Rhodri

 

Pictures from the books to ensure meaning.

Lluniau Llyfr Sam

Lluniau Llyfr Pat

Lluniau Llyfr Wena

Lluniau Llyfr Fflur

Lluniau Llyfr Rhodri

 

Cyflwyniad Noson Gwriciwlaidd 2019/ Foundation Phase Curriculum Evening 2019