Llwyddiannau

  Screenshot 2019 02 07 At 181252

 

Blwyddyn llwyddiannus arall yn Ysgol Llannon!

Llongyfarchiadau i dimoedd Cwis Llyfrau eleni! Aeth dau dîm ymlaen i'r rownd derfynol yn Aberystwyth. 

  • Bu Blwyddyn 3 a 4 yn fuddugol yn  rownd Genedlaethol y Cwis Lyfrau.

Screen Shot 2018 10 08 At 204912

Llongyfarchiadau i'r parti recorders ag ennillodd y Parti Recorders yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Screen Shot 2018 10 10 At 205356 

Bu’r ysgol yn fuddugol wrth gystadlu yng nghystadleuaeth y Dreftadaeth Cymreig. Aeth Owain Watkins ac Oliver Rosser i gasglu’r wobr o £400.

 Screen Shot 2018 10 10 At 210030