Staff yr Ysgol

Pennaeth - Miss Marie Langabeer

Athrawes â gofal yr ysgol yn 

absenoldeb y Pennaeth- Mrs Sarah Murphy

 

Athrawon :

Cyfnod Sylfaen- Mrs Sarah Murphy

                        Mr Harri Edwards

Blwyddyn 3 a 4- Mrs. Awen Voyle

Blwyddyn 5 a 6-Mrs. Wena Williams

 

Athro C.P.A-Mr. Gareth James / Mr Sion Owen / Miss Angharad Blight

Athrawon Teithiol Offerynnol :

Recorder a Phres Mr Geraint Thomas

Chwythbrennau Mr Phil Shingler

 

Cynorthwy-wyr :

Mrs. Miriam Evans

Mrs. Anne-Marie Passmore

Miss Helen Randall

Miss Stacey Roberts

Staff Cynorthwyol yr Ysgol :

Swyddog Gweinyddol: Mrs. Marie Jenkins

ClercMrs. Miriam Evans

Gofalydd :Mr John Andrews

Glanhawr : Mrs Sian Williams

Cogyddesau Miss Michelle Allinson & Mrs. Jo Evans