Clybiau Ysgol

 

Gwybodaeth Clwb Gofal Llannon

 

GWYBODAETH CLWB GOFAL YSGOL LLANNON 28/9/20

 

Polisi Clybiau 

 

Gwybodaeth Clwb Gofal Llannon 

 

Clwb Gofal Ysgol Llannon After School Club

 

Os ydych am ddefnyddio'r Clwb Gofal plis cwbwlhewch yr holiadur canlynol cyn dydd Mercher. Diolch.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k8iDV8sa6jBIm1DUyFqVJL1UNVJPVUdCMUZKUEcyRlUyVFVaVDFHMjJWUC4u

 

Clwb Brecwast

 

Mae'r Clwb Brecwast ar agor bob bore o 7:45am i 8:20am.

Caiff y disgyblion frecwast iachus o rawnfwyd, tost a sudd.

 DSC04317

 Dyma ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 a fu ar HENO ar 'Ddiwrnod Grawnfwyd Cenhedlaethol' yn son am eu hoff grawnfwyd! 

Clwb ar ol Ysgol

(Mewn cydweithrediad â Menter Cwm Gwendraeth)

 

Oriau agor : 3:30pm - 6:00pm bob dydd (3:30pm - 5:30pm ar Nos Wener)

Caiff y plant gyfle i wneud gweithgareddau amrywiol:

* Gweithgareddau Celf
* Cyfle i wneud Gwaith Cartref
* Gemau Bwrdd
* Cyfrifiadur
* Coginio
* Ymweld â'r Parc

 

Yn ogystal caiff y plant byrbryd iachus:

* Brechdanau
* Tost a ffa pob
* Salad
* Selsig
* Iogwrt
* Raps
* Pasta

Polisi Clwb Gofal 

Gwybodaeth Cyffredinol