Gwybodaeth

Yma cewch hyd i'r wybodaeth gyffredinol am yr Ysgol.

 

Cliciwch ar y tabiau ar y chwith i gael y wybodaeth rydych chi angen.

 

Cliciwch yma i weld y wisg ysgol swyddogol.

 

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ymddygiad Positif

 

Cliciwch yma i weld adroddiad blynyddol y llywodraethwyr.

 

Cyngor ar Rheoli afiechydon