Gwybodaeth

A ydych chi’n cael eich cam drin?

Rhai cysylltiadau defnyddiol 

Heddlu Dyfed Powys Police:

https://www.dyfed-powys.police.uk/en/newsroom/press-releases/reassurance-and-advice-to-people-at-risk-of-domestic-abuse-during-coronavirus-isolation-period/?fbclid=IwAR0KKKMNciNfM17Jq7Wf65rZQVKznDWhuLuB4XFVinM66BsmhIQ_l0hyhwg

National Domestic Abuse Helpline:

https://www.nationaldahelpline.org.uk

 Welsh Women’s Aid:

https://www.welshwomensaid.org.uk 

West Wales Domestic Abuse Service:

https://westwalesdas.org.uk/about-us

White Ribbon uk:

https://www.whiteribbon.org.uk/

NHS website/Violence

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/getting-help-for-domestic-violence

 Women’s Aid:

https://www.womensaid.org.uk/information-support/

BBC Information and support:

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3FQFSnx6SZWsQn3TJYYlFNy/information-and-support-domestic-abuse

National Lesbian, Gay, Bisexual and Trans Domestic Violence helpline

http://www.galop.org.uk

Meic Cymru – up to 25 years of age/lan i 25oed:https://www.meiccymru.org/faqs/

Yma cewch hyd i'r wybodaeth gyffredinol am yr Ysgol.

Gwisg Ysgol

Llannon

 

Sut i gofrestru am le i'ch plentyn yn yr ysgol.

 Screenshot 2018 11 06 At 232038

 

 Screenshot 2018 11 13 At 114508

Cynnig Gofal Plant yng Nghymru 

Cais ar-lein rhiant/gwarcheidwad ar gyfer Sir Gaerfyrddin ar gael yn awr

Mae Cynnig Gofal Plant yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant tair a phedair oed wedi ei hariannu i rieni cymwys. Bydd y cynnig ar gael o 7fed Ionawr 2019 yn Sir Gaerfyrddin. Gall rieni/warcheidwaid cymwys cofrestru hyd at 8 wythnos cyn y tymor y mae eu plentyn yn troi yn dair oed. Mae'r ffurflen gais ar-lein ar gael ar wefan gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd - gweler linc isod:

 

http://fis.carmarthenshire.gov.wales/gofal-plant/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/?lang=cy

 

Ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu.

 Cliciwch ar y tabiau ar y chwith i gael yr wybodaeth rydych chi angen.

 

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ymddygiad Positif

 

Cliciwch yma i weld adroddiad blynyddol y llywodraethwyr.

 

Cyngor ar Rheoli afiechydon

 GDPR

 

Cwriciwlwm newydd i Gymru.

Rydyn ni'n gweithio tuag at ddyfodol llwyddiannus!

Unknown

 

Pwy yw Donaldson?

 Screenshot 2019 02 04 At 145954

 Dogfennau diddorol am 'Ddyfodol Llwyddiannus'

Dyfodol llwyddiannus

Poster 4 diben

Amserlen cwricwlwm Newydd i Gymru

Cenhadaeth ein cenedl

 

Pwysigrwydd Darllen

Screenshot 2019 11 07 At 221034