Gweithgareddau

Gwaith Cartref, Dim Problem!

Gweithgareddau posibl ar ddiwrnodau cau

Cyfnod Sylfaen- Cynllun gwaith Wythnos 27/4/20- 1/5/20

Cyfnod Sylfaen- Cynllun gwaith Wythnos 4/5/20 - 8/5/20

Cyfnod Sylfaen - Cynllyn gwaith Wythnos 11/5/20 - 15/5/20

Cyfnod Sylfaen - Cynllun gwaith Wythnos 18/5/20 - 22/5/20

 

Cyfnod Sylfaen- Gosodwch eich tystiolaeth yn ffeiliau HWB.

CA2- Gwyliwch am weithgareddau yn eich Google Classroom.

Apiau Defnyddiol

Apiau Defnyddiol 2

Cystadlaethau Crefft yr Urdd 2020

 Gweithgareddau posibl 

Syniadau am weithgareddau Cyfnod Sylfaen

Gwaith creadigol Cyfnod Sylfaen

Cadwch yn heini! Gwyliwch Joe Wicks yn gwneud ymarfer corff yn foreol!

Gweithgareddau Ymarfer Corff

Adnabod sain gychwynol (clywedol)

Adnabod llythrennau mewn grwpiau Llythrennau a Synau

Adnabod sain cychwynol- Cyfateb Cam 2

Adeiladu geirfa 'Llythrennau a synau' Cam 2

Adnabod geirfa gyda'r swn 'ae.' (Bl 1 a 2)

Adnabod y gwahaniaeth rhwng oi/oe. (Bl 1 a 2)

 Cymorth i ysgrifennu dyddiadur. (Bl 1 a 2)

Capsiwl Cofid

Tiwtorial Hwb i rieni

 Screenshot 2020 04 03 At 121111

Rhigymau lliwio a chanu.

-Jac y Do

-Nos Da. Cysga Dy Ora

-Gee Geffyl Bach

-Dau Gi Bach

Gwrando ar storiau Cymraeg- Linc

-Wwsh ar y brwsh (Room on the broom)- Julia Donaldson.

-Croeso i'n Cragen (Sharing a Shell)- Julia Donaldson.

-Winni'r Wrach (Winnie the Witch)- Korky Paul

-Mae pawb yn mynd ar saffari (Addasiad gan Mererid Hopwood)