E-ddiogelwch

Diwrnod Diogelwch ar y We

Screenshot 2019 02 05 At 003042 

 

Cliciwch ar yr icon isod i gael mynediad i wybodaeth i rieni.

 Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r feddalwedd 360 degree safe Cymru er mwyn sicrhau fod disgyblion yr Ysgol yn gweithio'n ddiogel ar y We.

 

Cliciwch ar y linciau isod er mwyn gweld ein dogfennau e-ddiogelwch.

 

Polisi E-ddiogelwch

Gwybodaeth i rieni am Facebook

Gwybodaeth i rieni am e-ddiogelwch. 

Gwybodaeth i rieni am gyfryngau cymdeithasol

Gwybodaeth i rieni am gemau ar-lein

Diogelwch ar lein #OnlineSafetyAtHome

Pecynnau gweithgaredd cartref ar gyfer 4-11 oed

Cliciwch ar y linc isod i gael cefnogaeth yn ystod COVID-19 a chyfnod cau ysgolion. Bob pythefnos, maent yn rhyddhau pecynnau gweithgareddau cartref newydd gyda gweithgaredd syml 15 munud.

Linc i wefan thinkyouknow.co.uk

Wythnos Gwrth- fwlio

Screenshot 2019 11 10 At 192347

 

Gwybodaeth defnyddiol i rieni ar HWB

Screenshot 2019 03 25 At 093546

 

Parent Vone

 Vodaphone- Digital Parenting

Childnet 

Linc i wefan Childnet - Tudalen Rhieni a Gwarchodwyr

Screen Shot 2018 02 08 At 222516

 

Screen Shot 2018 10 27 At 071844

 

Screenshot 2019 10 14 At 192949