IMG 1332 IMG 1335 IMG 1334

Croeso i Ysgol Llannon

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory 

 

Yn Ysgol Llannon, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Llannon, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau llwyddiannus sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff, yr Awdurdod lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Llannon, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

 

Canllawiau'Sut oedd yr ysgol heddiw - cliciwch yma a chwiliwch am 'Sut oedd yr ysgol heddiw?'

Cawsom fideo wrth TATA Steel i ddiolch am ein gwaith ar y 10/7/17. Sganiwch y côd i wylio'r fideo

 

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod Y Llyfr 2017

Newidiadau i'r Fwydlen/ Changes to the menu

Special MenuSpecial Menu 2

 

 

 Screen Shot 2017 07 12 At 201148    Fideo Tata  

 

Mls 

 

 

Co Op

Helpwch y CRhA i godi arian ar gyfer yr Ysgol wrth i chi siopa.

Screen Shot 2017 12 12 At 220601 

Byddwch yn ddiogel ar y we!

Ceop Thinku Know Ceop Logo

Mae adnoddau i gael i rieni ar wefan Hwb!

 Hwb Safe Online

 

Amddiffyn Plant

*Amddiffyn plant Sir Gaerfyrddin.

*Polisi Amddiffyn Plant Ysgol Gynradd Llannon

* Corff Llywodraethol presennol 2016-17

Gwefannau Perthnasol
Related Websites